Znak usaglašenosti za proizvode

Znak usaglašenosti PROIZVODA u Srbiji prema

Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
Pravilniku o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona,
Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti i
Pravilniku o bezbednosti mašina.
Napomena: Znak ne sme biti manji od 5mm

Znak obavezne usaglasenosti proizvoda
Adobe Photoshop .psd
.tif slika
Adobe Illustrator CS3 .ai
CorelDRAW X4 .cdr

gde * predstavlja poslednje dve cifre godine izdavanja Isprave o usaglašenosti (primer: 13 za 2013. godinu).


Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.