Zakonska regulativa

Zakonska regulativa u Evropskoj uniji

Evropska komisija redovno objavljuje vodič za implementaciju direktiva Novog pristupa u kome su detaljno opisani principi slobodnog kretanja robe, obaveza proizvođača, tržišnog nadzora...

Sam vodič možete naći ovde.

Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda u Republici Srbiji

Od 20.03.2010. u Republici Srbiji ocenjivanje usaglašenosti proizvoda se vrši prema sledećim Pravilnicima:

Detalje i tumačenja pogledajte na strani Kako do sertifikata ili Potvrde o usaglašenosti.

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.