Arhiva vesti

Vesti, 18.04.2011.

"Kvalitet" a.d. Niš je od 01.04.2011. dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja obavešten da je upisan u registar Imenovanih tela za ocenjivanje usagalašenosti pod jedinstvenim registarskim brojem И005.

Izvod iz registra imenovanih tela (Kvalitet Niš)
Dopis MERR-a

Obaveštavamo sve stranke da od sada koriste novi znak usaglašenosti proizvoda:

Znak obavezne usaglasenosti proizvoda - RSO   (tif slika)   (Adobe Illustrator CS3)

Vesti, 23.03.2011.

"Kvalitet" a.d. Niš je od 14.02.2011. Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:
***
KVALITET a.d. Niš je nacionalno sertifikacino telo u IECEE CB šemi.

Bavimo se ispitivanjem i sertifikacijom elektrotehničkih proizvoda i ocenjivanjem i sertifikacijom sistema menadžmenta (upravljanja) prema:
 • SRPS ISO 9001:2008
 • SRPS ISO 14001: 2005
 • SRPS OHSAS 18001:2008
 • SRPS EN ISO 22000:2007
 • CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

Od strane Akreditacionog tela Srbije smo akreditovana organizacija za:
 • sertifikaciju elektrotehničkih proizvoda
 • ispitivanje elektrotehničkih proizvoda
 • ispitivanje gasnih štednjaka, rešoa i pećnica
 • kontrolisanje elektrotehničkih proizvoda
 • sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom

Akreditovano nacionalno sertifikaciono telo u okviru CB šeme
Akreditovana CB ispitna laboratorija

Vesti, 07.02.2011.

Obaveštavamo sve korisnike usluga da je 7.2.2011. "Kvalitet" a.d. Niš promenio izgled obrasca za podnošenje zahteva za ocenu usaglašenosti proizvoda, kao i Pravilnik za podnošenje prigovora i žalbi korisnika usluga.

Molimo sve korisnike usluga da prilikom sledećeg podnošenja zahteva koriste nove obrasce:

Zahtev na srpskom (Microsoft Word dokument)
Zahtev na srpskom (PDF dokument)

Vesti, 09.12.2010.

Nakon raspisivanja javnog konkursa, Upravni odbor preduzeća je na sednici održanoj 08.12.2010. izabrao novog generalnog direktora: Bogoljuba Simovovića, dipl.inž.el.

Vesti, 14.07.2010. - Nova akreditacija

Od 12.07.2010. "Kvalitet" je ponovo AKREDITOVANO sertifikaciono telo za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta.

Sertifikat 08-007

Detalje o obimu akreditacije možete pogledati ovde.

Vesti, 27.05.2010. - Igre na sreću

"Kvalitet" je ovlašećen za izdavanje sertifikata o bezbednosti aparata prema "Pravilniku o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama i tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću" ("Službeni glasnik RS", broj 12/10):

Ministarstvo finansija: Uprava za igre na sreću - registri i spiskovi

Cena ispitivanja i izdavanja sertfikata za automate i stolova za igre na sreću prema standardu SRPS EN 60335-2-82/08 iznosi 28 918 dinara.

Više o ovoj temi možete pročitati na sajtu Ministarstva finasija ovde.

Vesti, 27.05.2010. - Strani proizvođači

Na osnovu Mišljenja Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja koje smo dobili 26.05.2010. godine obaveštavamo Vas da zahteve za izdavanje Potvrda koje su propisane Pravilnicima može podnositi:
 • proizvođač neposredno, bez obzira da li se radi o domaćem proizvođaču ili proizvođaču koji nije registrovan na teritoriji Republike Srbije (strani proizvođač), ili
 • zastupnik stranog proizvođača koji je registrovan u Republici Srbiji, ili
 • uvoznik koji je registrovan u Republici Srbiji, ako strani proizvođač nema zastupnika koji je registrovan u Republici Srbiji.

Ostale vesti

Od 20.03.2010. u Republici Srbiji ocenjivanje usaglašenosti proizvoda se vrši prema novim Pravilnicima.

Njih i ostalu zakonsku regultivu možete pronaći na našoj stranici: Zakonska regulativa.

Detalje i tumačenja pogledajte na strani Kako do sertifikata ili potvrde o usaglašenosti.


Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.