Skupština društvaSednica Odbora diretora održana dana 05. aprila 2013. godine

Dana 05. aprila 2013. godine održana je konstitutivna sednica Odbora direktora ne kojoj su donete sledeće odluke:

  • Za predsednika Odbora direktora društva je izabrana Branković Vujadinka
  • Za generalnog direktora društva je izabran Vladimir Vukašinović


Sednica Skupštine društva održana 04. aprila 2013. godine

Dana 04. aprila 2013. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

  • Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, 36/2011 i 99/2011)
  • Doneta je odluka o visini naknade za rad članova Odbora direktora
  • Imenovan je Odbor direktora u sastavu: Vladimir Vukašinović (izvršni direktor), Vujadinka Brankovi (neizvršni direktor), Branislav Ranđelović (neizvršni direktor)


Sednica Skupštine društva održana 26. marta 2013. godine

Dana 26. marta 2013. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

  • Usvojen je novi Poslovnik o radu Skupštine
  • Nikola Igić je izabran za predsednika Skupštine
  • Usvojen je izmenjen Osnivački akt koji je usklađen sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, 36/2011 i 99/2011)
  • Usvojen je novi Statut društva usklađen sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, 36/2011 i 99/2011)


Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.