Registar klijenata

"Kvalitet" održava registar važećih sertifikacija koji je javno dostupan i može se dobiti na pisani zahtev (u bilo kom obliku: e-mail, faks, pismo...) bilo koje zainteresovane strane.

Takođe, na zahtev bilo koje strane, "Kvalitet" dostavlja informaciju o statusu sertifikacije sistema menadžmenta bilo kog klijenta, i to da li je sertifikacija aktivna, suspendovana, povučena ili redukovana.

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.