Primeri deklaracije i Test report-a

Primer Deklaracije o usaglašenosti

Opšti primer izgleda Deklaracije možete videti u sledećem dokumentu (preuzeto iz standarda SRPS ISO/IEC 17050-1:2005): Primer Deklaracije

Primeri deklaracija (DoC - Declaration Of Conformity)

Primer izgleda Deklaracije za računarsku opremu po EMC i LVD direktivi možete videti ovde.

Primer izgleda Deklaracije za računarsku opremu koja sadrži NFC modul/e po EMC, LVD i RiTT direktivi možete videti ovde.

Primer izgleda Deklaracije za alate po EMC i MD direktivi možete videti ovde.

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.