Osobe za kontakt

Vladimir Vukašinović, dipl. inž. el.

generalni direktor
vladimir.vukasinovic@kvalitet.co.rs

Jelena Dopuđ (dev. Nikolić), dipl. ecc.

rukovodilac Sektora za EFO poslove
jelena.nikolic@kvalitet.co.rs

Jordan Jović, dipl. inž. el.

direktor Sektora za sertifikaciju
jordan.jovic@kvalitet.co.rs

Zvonimir Vučković, dipl. inž. el.

rukovodilac Sektora za ispitivanje proizvoda
vodeći inženjer Laboratorije za električne aparate

Todor Mikić, dipl. inž. el.

rukovodilac Obezbeđenja kvaliteta
todor.mikic@kvalitet.co.rs

Nikola Igić, dipl. inž. maš.

rukovodilac Sektora za ocenjivanje
vodeći inženjer Laboratorije za gasne aparate
nikola.igic@kvalitet.co.rs

Vladan Radosavljević, dipl. inž. el.

vodeći inženjer Laboratorije za EMC, antene i homologaciju vozila
vladan.radosavljevic@kvalitet.co.rs

mr Miroslav Gajić, dipl. inž.

vodeći inženjer Laboratorije za elektronske aparate i informacionu tehnologiju

Verica Živković, dipl. inž. el.

vodeći inženjer Laboratorije za sastavne delove

vodeći inženjer Laboratorije za elektromedicinske uređaje
vodeći inženjer Laboratorije za električne alate

Bratislav Andjelković, dipl. inž. el.

vodeći inženjer Laboratorije za metrologiju

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.