Ispitni kapaciteti

Sektor za ispitivanje "Kvalitet"-a a.d. se sastoji od sledećih laboratorija:


  • Laboratorija za EMC, antene i homologaciju vozila
  • Laboratorija za električne aparate
  • Laboratorija za elektronske aparate i informacionu tehnologiju
  • Laboratorija za prenosne alate sa elektromotorom
  • Laboratorija za sastavne delove
  • Laboratorija za gasne aparate
  • Laboratorija za eloktromedicinske uređaje
  • Laboratorija za metrologiju

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.