Gde se nalazimo?

Kvalitet a.d. Niš

Srbija, 18000 Niš
Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86
Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022
Fax: 018-550-636, 550-068
mail: office@kvalitet.co.rs

GPS

43°18’19.17” N
21°57’06.89” E

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.