CB šema

Akreditovano nacionalno sertifikaciono telo u okviru CB šeme
Akreditovana CB ispitna laboratorija

"KVALITET" a.d. Niš je juna 1991. godine u Parizu na zasedanju Komiteta koji upravlja IECEE sistemom za ispitivanje usaglašenosti i sertifikaciju električne opreme i komponenata (Management Committee) prihvaćen kao ispitna laboratorija u okviru CB šeme pomenutog IECEE sistema. Tada je tadašnji Zavod za standardizaciju, a sada Institut za standardizaciju Srbije prihvaćen kao Nacionalno sertifikaciono telo (NCB).

Avgusta 2005. "KVALITET" postaje Nacionalno sertifikaciono telo u pomenutoj šemi, čime je ostvaren ranije postavljeni cilj, da se zaokruži postupak ispitivanja i sertifikacije u okviru CB šeme.

Osnovna svrha CB šeme je da omogući proizvođaču da dobije CB sertifikat za određeni proizvod, od strane Nacionalnog sertifikacionog tela (NCB), čime se potvrđuje da je taj proizvod usaglašen sa odgovarajućim standardom, a da se taj sertifikat i izveštaj o ispitivanju koji obavezno prati sertifikat, koriste kao osnova za izdavanje nacionalnih sertifikata, često bez dodatnih ispitivanja, u zemljama gde je obavezna sertifikacija proizvoda.

Na početku 2010. godine u međunarodnoj CB šemi participiraju 53 zemlje, iz kojih je priznato preko 60 Nacionalnih sertifikacionih tela i preko 330 ispitnih laboratorija. Godišnje se izda preko 50 000 CB sertifikata čime se proces sertifikacije širom sveta znatno ubrzava, a promet elektrotehničkih proizvoda znatno brže odvija.

Detalje o CB šemi pogledajte na www.iecee.org
ili direktno u sledećem dokumentu.

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.