Ostali podaci

Kvalitet a.d. Niš

Srbija, 18116 Niš
Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86
PAK 703630
Tel.: 018-550-766, 550-624
Fax: 018-550-636, 550-068
office@kvalitet.co.rs

GPS
43°18’19.17” N
21°57’06.89” E


PIB
100615217

Matični broj
07302606

PDV registracioni broj
131583318

Šifra delatnosti
nova: 7120 - Tehničko ispitivanje i analiza
stara: 74300 - Tehničko ispitivanje i analiza

Tekući računi
160-7470-73
105-6337-30
325-9500800000025-71
265-4010310003271-33

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.