VestiNova internet stranica je u funkciji, 23.11.2015.

Kvalitet a.d. je 23.11.2015. godine pustio u rad novu internet stranicu, koju možete pogledati na adresi www.kvalitet.co.rs.

Ovlašćenje za obavljanje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, 01.10.2015.

Na osnovu dobijanja nove akreditacije juna 2015. za ispitne laboratorije u čijem je obimu i ispitivanje nivoa izlaganja ljudi električnim poljima niskih i visokih frekvencija (nejonizujuće zračenje - RA/TV predajnici, bazne stanice mobilne telefonije, mreže bežične komunikacije, radari), "Kvalitet" je 01.10.2015. na osnovu "Zakona o zastiti od nejonizujućih zračenja" ("Sl. glasnik RS", 36/2009) od strane Ministrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dobio Ovlašćenje za obavljanje sledećih poslova:

Za sve dodatne informacije u vezi ovih novih usluga Vam stojimo na raspolaganju.

Nova akreditacija za ispitne laboratorije, 22.06.2015.

"Kvalitet" a.d. Niš je juna 2015. godine dobio novu akreditaciju kao Laboratorija za ispitivanje po standardu SRPS ISO/IEC 17025 i proširio svoj obim akreditacije za:

 • ispitivanje nivoa izlaganja ljudi električnim poljima niskih i visokih frekvencija - nejonizujuće zračenje (RA/TV predajnici, bazne stanice mobilne telefonije, mreže bežične komunikacije, radari),
 • ispitivanje svetiljki i opreme za rasvetu,
 • ispitivanje električnih uređaja i opreme u medicini i stomatologiji.


Nova "Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava", 11. april 2015.

Vlada Republike Srbije je donela novu "Odluku o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribaljvanje određenih isprava" koja je stupila na snagu 11.04.2015.
Uprava Carine je u vezi Odluke objavila sledeći Raspis.
Odlukom je ukinuta obaveza pribavljanja isprava o usaglašenosti prilikom UVOZNOG CARINJENJA proizvoda koji su se ranije nalazili u Priloga 5A).

Međutim, ostaju i dalje na snazi odredbe iz "Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona", "Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti" i "Pravilnika o bezbednosti mašina" da proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik u slučaju da proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, imaju obavezu pribavljanja dokumenta o usaglašenosti (Potvrde ili Izjave o usaglašenosti) PRE STAVLJANJA uređaja na tržište, odnosno činjenja dostupnim opreme na tržištu RS..

Ukratko, ovom Odlukom je omogućeno brze sprovodjenje uvoznog carinjenja, ali se i dalje zahteva i obavezno je ocenjivanje usaglašenosti proizvoda pre stavljanje robe na tržiste, odnosno pribavljanje Potvrda o usaglašenosti.

Za proizvode koji potpadaju pod "Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi" (RiTT) i dalje je obavezno pribavljanje Potvrda pre carinjenja.


IAF objavio Uputstvo za planiranje tranzicije na standard ISO 14001:2015, 28. mart 2015.

IAF je objavio Uputstvo za planiranje tranzicije sa standarda ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015.

Originalno uputstvo se može preuzeti sa stranice IAF-a i ISO-a: Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015 ili direktno ovde.(informacija prosleđena od Branislave Milovanov, predsednice Komisije CASCO i A176 u Institutu za standardizaciju Srbije)

Rokovi i faze koje slede do usvajanja nove verzije standarda ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015, 20. mart 2015.

Danas je stiglo zvanično objašnjenje daljih koraka do usvajanja novih verzija standarda ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015 (dokumenta ISO/TC 176/SC 1/N 450 i ISO/TC 176/SC 2/N 1249) koje glasi:
 • Trenutno se radi na izradi konačnog teksta nacrta standarda FDIS-a, kao i slika/crteža koji će biti sastavni deo ovih standarda.
 • Početkom maja ISO FDIS 9000 i ISO FDIS 9001 će biti postavljene na odgovarajući server, kojem imaju pristup sva nacionalna tela za standarde, radi prevođenja na nacionalne jezike. U ovoj fazi tekst će biti tehnički obrađen od strane odgovarajućih službi ISO-a i preveden na zvanične jezike koji se primenjuju u ISO-u.
 • Glasanje o FDIS-u će početi početkom jula i trajaće dva meseca.
 • Ukoliko FDIS bude odobren od strane nacionalnih tela, očekuje se da će se nova izdanja standarda ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015 pojaviti do kraja septembra, kao što je bilo i planirano.
(informacija prosleđena od Branislave Milovanov, predsednice Komisije CASCO i A176 u Institutu za standardizaciju Srbije)

IAF objavio Uputstvo za planiranje tranzicije na standard ISO 9001:2015, 13. mart 2015.

IAF je objavio Uputstvo za planiranje tranzicije sa standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.

Originalno uputstvo se može preuzeti sa stranice IAF-a i ISO-a: Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015

Komisija A176 Instituta za standardizaciju Srbije je prevela ovo uputstvo i prevod možete naći ovde.

Tranzicioni period je 3 godine. Uputstvo sadrži obaveze svih strana na koje se izmena standarda odnosi: akreditaciona tela, sertifikaciona tela, organizacije koje primenjuju standarde.

(informacija prosleđena od Branislave Milovanov, predsednice Komisije CASCO i A176 u Institutu za standardizaciju Srbije)

Novi obim akreditacije za sertifikaciju sistema menadžmenta: SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008, 09. februar 2015.


"Kvalitet" a.d. Niš je februara 2015. godine proširio obim svoje akreditacije za sertifikaciju sistema menadžmenta za standarde SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008.

Potpuni spisak EA i NACE kodova po kojima smo akreditovani možete naći na sledećoj stranici.


Proširenje obima imenovanja prema Pravilniku o bezbednosti mašina, 05. januar 2015.

"Kvalitet" a.d. Niš je 22. decembra 2014. dobio proširenje obima imenovanja prema Pravilniku o bezbednosti mašina na postupak izdavanja isprava o usaglašenosti za sve mašine iz Priloga 4 Pravilnika, a na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti, u skladu sa članom 10. stav 2. Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti, bez ponovnog sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti.

Više detalja možete pročitati u Rešenju Ministarstva privrede o proširenju imenovanja 119-01-638/2014-07 od 22.12.2014.

Srećna Nova godina i Božić!

Želimo Vam puno zdravlja, sreće i uspeha u narednoj 2015. godini!

Srećna Nova godina i Božić!

Nadamo se da ćemo i u narednom periodu nastaviti uspešnu saradnju i koristimo priliku da Vas obavestimo da "Kvalitet" u dane praznika neće raditi 1. i 2. januara i prvog dana Božića 7.1.2015. godine.


Sertifikacija za evropsko trižište i CE znak, septembar 2014.

Obaveštavamo sve poslovne partnere i proizvođače elektrotehničih proizvoda da je „Kvalitet“ uspostavio poslovno-tehničku saradnju sa „Končar Institutom za elektrotehniku“ iz Republike Hrvatske u oblasti:

 • sertifikacije proizvoda iz Srbije za evropsko tržište,
 • izdavanje dokumenata o usaglašenosti za hrvatske proizvode koji bi se distribuirali i prodavali na teritoriji Republike Srbije.
Ovo će omogućiti domaćim proizvođačima koji žele da plasiraju svoje proizvode na teritoriju Evropske unije da celokupna ispitivanja svojih proizvoda izvrše u Republici Srbiji, a da se ispitni rezultati priznaju od strane „Končar Instituta za elektrotehniku“, koji bi na osnovu njih izvršio izdavanje dokumenata i sertifikata za evropsko tržište i omogućio CE označavanje.

Proizvodi za koje ovo omogućavamo su iz područja LVD, EMC, MD i RiTT opreme.

Takođe, u okviru ovog sporazuma, biće omogućena i usluga ispitivanja RiTT opreme za koju je „Končar Institut za elektrotehniku“ akreditovan.

„Končar Institut za elektrotehniku“ je akreditovano telo (ovde možete videti akreditaciju njihovih ispitnih laboratorija) i Notifikovano telo koje je prijavljeno Evropskoj komisiji i nalazi se u Nando bazi (više informacija možete videti ovde).

Kontaktirajte nas ili „Končar Institut za elektrotehniku“ za više informacija.


RiTT: Novi spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, 30. jul 2014.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisao je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme kojim se vrši usaglašavanje sa listom harmonizovanih evropskih standarda iz saopštenja Evropske komisije.

Spisak je donet u okviru primene Direktive 1999/5/EZ o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi i o uzajamnom priznavanju njihove usklađenosti, sa kojom je Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi usaglašen.

Novi spisak srpskih standarda koji se odnose na RiTT opremu možete naći ovde: Spisak RiTT standarda

Kompletnu vest možete pročitati na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija


CE znak - pasoš za proizvode, 03.07.2014.

Privredna komora Srbije je, kao pomoć domaćim prozivođačima, napravila brošuru u kojoj je sažeto i jasno opisan princip stavljanja robe na tržište Evropske unije, sa osvrtom na osnovne principe evropskog zakonodavstva i direktive Novog pristupa, kao i šta proizvođači u Srbiji treba da znaju o CE znaku i srpkom znaku usaglašenosti.

Brošuru možete naći na sajtu Privredne komore Srbije ili je prezeti ovde:

CE znak - pasoš za proizvode

Informacija o novim izdanjima pojedinih direktiva novog pristupa (CE znak), 01.07.2014.

Kako je Evropska komisije tokom marta i aprila donela nove direktive novog pristupa koje se odnose na označavanje proizvoda CE znakom, prenosimo obaveštenje koje je pripremila Privredna komora Srbije:
Informacija o novim izdanjima pojedinih direktiva novog pristupa (CE znak)

Zakonodavstvo EU-a i ostale javne dokumente možete naći ovde.

Pomoć postradalima u poplavama

Molimo da se pridružite akciji prikupljanja pomoći za postradale u poplavama.

Vlada Republike Srbije otvorila je dinarski i devizni račun za uplatu pomoći postradalima u poplavama, a više informacija može pronaći ovde.

Koju Potvrdu izvaditi: RiTT ili EMC, LVD, MD?

Vlada Republike Srbije je 05.06.2013. godine donela Odluku o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS”, broj 49/2013 od 05.06.2013.) koja je stupila na snagu 13.06.2013. godine.

Kao dopuna Odluke, Ministarstvo privrede je na portalu Tehnis::Sektor za infrastrukturu kvaliteta objavilo 27.03.2014. godine Proširenu tabelu Priloga 5A .

U Prilogu 6 Odluke je definisano za koju je opremu potrebno pribaviti Isprave o usaglašenosti prema Pravilniku o RiTT. Ukoliko oprema koju planirate da stavite na tržiše/upotrebu u Republici Srbiji ima tarifnu oznaku koja se nalazi u Prilogu 6, obavezno je pribavljanje RiTT potvrde.

Ukoliko imate nedoumicu da li je potrebno za neku opremu pribaviti Potvrdu o usaglašenosti, obratite se Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija za mišljenje.


Proširenje akreditacije za sertifikaciju sistema menadžmenta: SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008, 25.02.2014.


"Kvalitet" a.d. Niš je februara 2014. proširio svoju akreditaciju za sertifikaciju sistema menadžmenta i na standarde SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008.

Potpuni spisak EA i NACE kodova po kojima smo akreditovani možete naći na sledećoj stranici.


CE znak i sistem sertifikacije proizvoda u Evropskoj uniji

U Regionalnoj privrednoj komori u Nišu, "Kvalitet" je, uz saradnju Ministarstva privrede, 26. februara održao jednodnevni seminar "CE znak - sistem sertifikacije proizovoda u Evropskoj uniji".

Na sledećoj stranici možete naći prezentacije sa seminara.


RiTT - Rešenje o imenovanju "Kvaliteta" kao tela za ocenjivanje usaglašenosti prema "Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi", 30.10.2013.

Obaveštavamo sve poslovne partnere da smo zvanično od Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 22.10.2013. godine Rešenjem broj 345-01-00244/2013-07 imenovani kao telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione termalne opreme sa bitnim zahtevima iz "Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi" (popularno: Pravilnik o RiTT).

Više o izdavanju Potvrda i Izjava prema ovom Pravilniku možete naći na našoj stranici RiTT Potvrde.

Prema navedenom Rešenju smo imenovani za izdavanje Potvrda i Izjava prema ovom pravilniku za sledeću opremu:

 • Uređaji informacione tehnologije
 • Industrijski, naučni i medicinski (ISM) radiofrekvencijski uređaji
 • Uređaji kratkog dometa (SRD):
  • nespecificirani
  • SRD za nalaženje i praćenje
  • širokopojasne bežične mreže za prenos podataka
  • SRD za radiodetereminacijske primene
  • SRD za alarme
  • SRD za upravljanje modelima
  • SRD za sa induktivnom primenom
  • radio mikrofone i slušne aparate
  • radio frekvencijske sisteme za identifikaciju (RFID)
  • aktivne medicinske implatante i pridružene periferne uređaje
  • bežična primena u zdravstvu
  • Uređaji informacione tehnologije
  • SRD za bežične audio primene

Ispitivanje imunosti na zračeno, radiofrekvencijsko elektromagnetsko polje - septembar 2013.


Nakon kupovine najsavremenije opreme i uvođenja novih ispitnih metoda, "Kvalitet" je septembra 2013. proširio akreditaciju i na standard SRPS EN 61000-4-3 "Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-3: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na zračeno, radiofrekvencijsko elektromagnetsko polje"

Semianehoična komora


Ovo praktično znači da ćete od sada sva ispitivanja za potrebe stavljanja CE znaka na svoje proizvode, a koja se odnose na ispunjenje bitnih zahteva po EN harmonizovanim standardima Evropske unije vezano za EMC direktivu 2004/108/EC, moći da obavljate u domaćoj laboratoriji, po znatno povoljnijim cenama, bez dodatnih troškova ispitivanja i slanja uređaja u inostrane laboratorije, carina, špedicije...
Napominjemo da kod nas možete obaviti i razvojna (pre-compliance) i završna (full-compliance) EMC ispitivanja.

Ovim proširenjem smo zaokružili i kompletirali akreditaciju koja sada obuhvata harmonizovane standarde za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (SRPS EN 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-6-1, 61000-6-2, 61000-6-3, 61000-6-4, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-8, 61000-4-9, 61000-4-11, 61000-4-13...).
Svi navedeni srpski standardi su identični sa EN harmonizovanim standardima.
Naš novi obim akreditacioni za ispitivanje elektrotehničkih proizvoda možete videti ovde.

"Kvalitet" a.d. Niš je sada JEDINA organizacija iz Republike Srbije koja je akreditovana i za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i bezbednosti (LVD i MD) elektrotehničkih proizvoda prema svim bitnijim harmonizovanim standardima za dokazivanje usaglašenosti sa direktivama EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC i MD 2006/42/EC, što je uslov za stavljanje CE znaka na Vaše proizvode.

Kako su naše laboratorije akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije, koje je potpisnik multilateralnog sporazuma o priznavanju akreditacije sa Evropskom organizacijom za akreditaciju (EA), ali i potpisnik IAF MLA sa Međunarodnim forumom za akreditaciju (IAF) i ILAC MRA sporazuma sa Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC), to znači da su ispitni izveštaji koje izdajemo priznati u svim zemljama čija su akreditaciona tela potpisnici ovih sporazuma, uključujući, između ostalih, sve zemlje Evropske unije.

Isprave o usaglašenosti o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi, jun 2013

Prošle godine je od strane tadašnjeg Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva donet Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 11/2012 od 14.02.2012. godine (u daljem tekstu: Pravilnik o RiTT). Pravilnik o RiTT je stupio na snagu 22.02.2012. godine, a primenjuje se od 1. juna 2012. godine.

Njime je propisano da je za određene grupe proizvoda neophodno pribavljanje Potvrde ili Izjave o usaglašenosti (u daljem tekstu: Isprave o usaglašenosti) da bi se mogli staviti u upotrebu u Republici Srbiji. Od strane nadležnog Ministarstva do sada je imenovano samo jedno telo za ocenjivanje usaglašenosti i izdavanje navedenih dokumenata i to je Republička agencija za elektronske komunikacije RATEL.

Vlada Republike Srbije je 05.06.2013. godine donela Odluku o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS”, broj 49/2013 od 05.06.2013.) koja je stupila na snagu 13.06.2013. godine. U Prilogu 6 Odluke je definisano za koju je opremu potrebno pribaviti Isprave o usaglašenosti prema Pravilniku o RiTT.

Na osnovu ove Odluke Uprava carina pod Ministarstvom finansija je objavila sledeći Raspis. Više o ovome možete naći na Portalu Uprave carina (http://www.upravacarina.rs/ → Расписи → ТАРИС → Група за ТАРИС) i sajtu Uprave carina (http://www. carina.rs/ → Закони и прописи → Други акти)

Obaveštavamo sve svoje poslovne partnere da smo još 29. marta 2013. godine nadležnom Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija podneli zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema Pravilniku o RiTT, ali da još uvek nismo dobili nikakav odgovor. Obavešteni smo da je postupak u toku, ali kada će biti završen - još uvek ne znamo.

Molimo za strpljenje, a čim dobijemo bilo kakvu zvaničnu informaciju, objavićemo je ovde.


04.06.2013. Pravilnik o tehničkim zahtevima za električne instalacije niskog napona

U toku je javna rasprava o novom "Pravilniku o tehničkim zahtevima za električne instalacije niskog napona" koji je pripremila radna grupa Ministarstva energetike.

Nacrt Pravilnika o tehničkim zahtevima za električne instalacije niskog napona
Obrazac za dostavljanje primedbi i sugestija

Molimo Vas da Nacrt Pravilnika prosledite kolegama koji se bave delatnostima na koje se odredbe Pravilnika odnose.
Predloge, primedbe i sugestije na propisanom Obrazcu možetedostaviti do 14.06.2013. godine na naš ili sledeći e-mail: milena.ljumovic@pks.rs


Bogoljub Simonović 02.09.1953-30.05.2013.

Sa žaljenjem Vas obaveštavamo da je 30.05.2013. u Nišu preminuo naš bivši kolega Bogoljub Simonović.

Simonović je u "Kvalitetu" radio od 1984. do penzionisanja, a u dva navrata, od 2005. do 2008. i od 2011. do 2012. godine je bio i generalni direktor preduzeća.


Gaming Expo Belgrade 21-23. maj 2013.

"Kvalitet" a.d. Niš je ovlašćena organizacija za ispitivanje i izdavanje sertifikata za igre na sreću i kao takva je učestvovala na redovnom sajmu proizvođači mašina, softvera i ostale prateće opreme za igre na sreću "Gaming Expo Belgrade".

Više informacija o sajmu možete naći ovde: Gaming Expo Belgrade


Obaveštenje 18. april 2013.

"Kvalitet" a.d. Niš tokom predstojećih praznika neće raditi za Praznik rada 1. i 2. maja, kao ni za Veliki petak 3. maja i drugog dana Uskrsa 6. maja. Prvi radni dan posle Uskrsa će biti 7. maj.

Molimo da nam zahteve za usluge blagovremeno podnesete, kako bismo zbog većeg broja neradnih dana mogli na vreme ih realizujemo.


Obaveštenje 28. februar 2013.

Na osnovu Rešenja Ministarstva finansije i privrede od 28.02.2013. godine promenjena su lica ovlašćena za potpisivanje isprava o usaglašenosti:Vesti, januar 2013.

Od danas nas možete kontaktirati i putem skype-a (skype name: kvalitetnis), a takođe nas možete pratiti i preko facebook-a, putem stranice Kvalitet a.d. Niš.

Vesti, septembar 2012. Semianehoična komora

Tokom avgusta meseca "Kvaliet" a.d. je kupio novu ispitnu opremu - semianehoičnu komoru, tako da smo sada jedina ispitna laboratorija u zemlji koja poseduje svu potrebnu opremu za ispitivanje imunosti elektrotehničkih prozvoda u našoj zemlji.

Semianehoična komora se koristi za ispitivanje imunosti elektrotehničkih proizvoda prema standardu "SRPS EN 61000-4-3:2008 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-3: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na zračeno, radiofrekvencijsko elektromagnetsko polje"

Semianehoična komora

Semianehoična komora


Uskoro više o ovome.

Ukoliko su Vam hitno potrebne informacije o ispitivanju imunosti, molimo da nas kontaktirate putem e-maila ili telefonom.

Vesti, 07.09.2012. Kontrolna organizacija tipa A

"Kvalitet" a.d. Niš je obnovio akreditaciju za kontrolnu organizaciju tipa A sa obimom akreditacije koji možete videti ovde.

Sertifikat o akredizaciji

Vesti, 07. jun 2012. Novi spiskovi standarda

01.06.2012. u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 55 su objavljeni novi spiskovi srpskih standarda iz oblasti:
 • elektromagnetske kompatibilnosti
 • električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona
 • mašina
Spiskove važećih srpskih standarda možete naći na našoj stranici Zakonska regulativa

Vesti, 06. jun 2012. Proširenje obima imenovanja

"Kvalitet" a.d. Niš je 06. juna 2012. dobio proširenje obima imenovanja prema Pravilniku o bezbednosti mašina :

Vesti, 03.04.2012. Obnavljanje sertifikata u CB šemi

Nakon uspešno završetnog reocenjivanja "Kvalitet" a.d. Niš je 03.04.2012. dobio obnovljene sertifikate o prihvatanju za Nacionalno sertifikaciono telo i CB ispitne laboratorije u okviru CB šeme i time još jednom potvrdio svoju kompetentnost u međunardonom sistemu ispitivanja i sertifikacije elektrotehničkih proizvoda i komponenti.
Akreditovano nacionalno sertifikaciono telo u okviru CB šeme
Akreditovana CB ispitna laboratorija

Više o CB šemi možete naći na adresi www.iecee.orgVesti, 27.02.2012. Novi broj telefona

Zbog velikog broja Vaših zahteva, a u želji da svojim klijentima izađe u susret i u što kraćem vremenskom roku odgovori svim Vašim zahtevima "Kvalitet" a.d. je uveo novu telefonsku liniju. Od danas, 27.02.2012 godine "Kvalitet" a.d je dostupan na sledećim brojevima:
 • 018-550-766
 • 018-550-624
 • 018-551-022
 • 018-550-067 NOVO!

Vesti, 13.02.2012. Dan državnosti - Sretenje Gospodnje

U želji da doprinese uštedi električne energije i lakšem prevazilaženju vanredne situacije, "Kvalitet" a.d. je prihvatio preporuku Vlade Republike Srbije da pored državnih praznika 15. i 16. februara, zatvori svoje poslovne prostorije i u petak, 17. februara. Prvi radni dan nakon praznika biće ponedeljak, 20. februar 2012. godine.

Vesti, 23.01.2012. Ispitivanje IMUNOSTI elektrotehničkih proizvoda

Tokom protekle godine "Kvaliet" a.d. je kupio novu ispitnu opremu, razvio nove ispitne metode i proširio obim akreditacije za ISPITIVANJE IMUNOSTI elektrotehničkih proizvoda.

Sada smo jedina ispitna laboratorija u zemlji koja ima mogućnosti i akreditovana je za ispitivanje imunosti elektrotehničkih prozvoda u našoj zemlji.

Proširenje obima akreditacije se odnosi na sledeće standarde:
 • SRPS ЕN 55014-2:2009 - Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi za električne aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje - Deo 2: Imunost - Standard za familiju proizvoda
 • SRPS ЕN 55024:2008 - Uređaji informacione tehnologije - Karakteristike imunosti - Granice i metode merenja
 • SRPS EN 55020:2010 - Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji — Karakteristike imunosti — Granice i metode merenja
 • SRPS EN 61000-3-2:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-2: Granice - Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja < 16 A po fazi)
 • SRPS EN 61000-3-3:2009 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-3: Granice - Ograničavanje promena napona, fluktuacija napona i flikera u javnim sistemima niskonaponskog napajanja, za uređaje čija je naznačena struja <= 16 A po fazi i koji ne podležu uslovljenom priključivanju
 • SRPS EN 61000-6-1:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-1: Generički standardi - Imunost u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije
 • SRPS EN 61000-6-2:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-2: Generički standardi - Imunost u industrijskim okruženjima
 • SRPS EN 61000-6-3:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-3: Generički standardi - Standard za emisiju u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije
 • SRPS EN 61000-6-4:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-4: Generički standardi - Standard za emisiju u industrijskim okruženjima
 • SRPS EN 61000-4-2:2009 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-2: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na elektrostatičko pražnjenje
 • SRPS EN 61000-4-4:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-4: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na električni brzi tranzijent/rafal
 • SRPS EN 61000-4-5:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-5: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na naponske udare
 • SRPS EN 61000-4-6:2010 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-6: Tehnike ispitivanja i merenja - Imunost na kondukcione smetnje indukovane radiofrekvencijskim poljima
 • SRPS EN 61000-4-8:1997+А1:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-8: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na magnetsko polje mrežne frekvencije - Izmena 1
 • SRPS EN 61000-4-9:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-9: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na pulsno magnetsko polje
 • SRPS EN 61000-4-11:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-11: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na propade napona, kratke prekide i varijacije napona
 • SRPS EN 61000-4-13:2008 - Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-13: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti niskih frekvencija na harmonike i međuharmonike, uključujući i mrežnu signalizaciju na pristupnom mestu naizmeničnog napajanja


Ukoliko su Vam hitno potrebne informacije o ispitivanju imunosti, molimo da nas kontaktirate putem e-maila ili telefonom.

Vesti, 29.12.2011. Lista povučenih propisa

Shodno Pravilnicima objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije br. 13 iz 2010. godine, prestali su da važe određeni propisi iz oblasti koje regulišu ovi pravilnici. Pravilnicima je propisano da sertifikati o usaglašenosti izdati na osnovu povučenih propisa važe do 1. januara 2012. godine, kao i da proizvođači ili njegovi zastupnici, odnosno uvoznici mogu da, najkasnije do 1. januara 2012. godine, stave na tržište i/ili upotrebu i mašinu, opremu, odnosno proizvod koji je projektovan i izrađen i čija usaglašenost je ocenjena u skladu sa zahtevima iz propisa koji su ovim pravilnicima povučeni.

Lista povučenih propisa iz gore pomenutih pravilnika:
I. Danom stupanja na snagu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona prema članu 21 istog prestaju da važe sledeći propisi:
 1. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode („Službeni list SRJ”, broj 5/99);
 2. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za električne izvore svetlosti („Službeni list SCG”, broj 44/05);
 3. Naredba o obaveznom atestiranju elektronskih aparata za domaćinstvo i sličnu upotrebu („Službeni list SFRJ”, broj 8/87);
 4. Naredba o obaveznom atestiranju grla za sijalice sa navojem („Službeni list SFRJ”, broj 43/88);
 5. Naredba o obaveznom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo („Službeni list SFRJ”, broj 43/88);
 6. Naredba o obaveznom atestiranju transformatora za razdvajanje i sigurnosnih transformatora za razdvajanje („Službeni list SFRJ”, broj 43/88);
 7. Naredba o obaveznom atestiranju elektroenergetskih izolovanih provodnika i kablova („Službeni list SFRJ”, broj 43/88);
 8. Naredba o obaveznom atestiranju sklopki za naprave („Službeni list SFRJ”, broj 43/88).

II. Danom stupanja na snagu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti prema članu 21 istog prestaju da važe sledeći propisi:
 1. Pravilnik o obaveznom atestiranju kablovskog distribucionog i zajedničkog antenskog sistema („Službeni list SFRJ”, broj 37/87)
 2. Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje i o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeća i druga pravna lica ovlašćena za atestiranje tih proizvoda („Službeni list SFRJ”, broj 30/91).

III. Danom stupanja na snagu Pravilnika o bezbednosti mašina prema članu 21 istog prestaju da važe sledeći propisi:
 1. Pravilnik o tehničkim normativima za sigurnost od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ”, broj 62/73);
 2. Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju („Službeni list SFRJ”, br. 14/79 i 65/91);
 3. Pravilnik o tehničkim normativima za primenu motornih lančanih testera (pila) u šumarstvu („Službeni list SFRJ”, broj 34/80);
 4. Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon („Službeni list SFRJ”, broj 19/86);
 5. Pravilnik o tehničkim normativima za viseće skele na električni pogon („Službeni list SFRJ”, broj 19/86);
 6. Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala („Službeni list SFRJ”, broj 25/86);
 7. Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi („Službeni list SFRJ”, broj 55/87);
 8. Pravilnik o obaveznom atestiranju liftova na električni pogon za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda („Službeni list SFRJ”, broj 18/91);
 9. Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice („Službeni list SFRJ”, broj 65/91);
 10. Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne staze za prevoz lica („Službeni list SFRJ”, broj 83/94);
 11. Pravilnik o tehničkim normativima za poljoprivredne mašine („Službeni list SRJ”, broj 34/95);
 12. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za automobilske lestve na motorni pogon („Službeni glasnik RS”, broj 56/09);
 13. Naredba o obaveznom atestiranju lanaca i sastavnih elemenata lanaca („Službeni list SFRJ”, broj 9/83);
 14. Naredba o obaveznom atestiranju čelične užadi za opštu namenu („Službeni list SFRJ”, br. 61/83 i 17/88);
 15. Naredba o obaveznom atestiranju prenosnih alata sa elektromotorima („Službeni list SFRJ”, broj 43/88).

Vesti, 14.11.2011. On-line pretraživanje Potvrda o usaglašenosti

Poštovani korisnici, od danas je moguće on-line pretraživanje izdatih Potvrda o usaglašenosti preko sledeće stranice: Online pretraga Potvrda o usaglašenosti

Vesti, 18.08.2011. Novi spiskovi standarda

16.08.2011. u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 60 su objavljeni novi spiskovi srpskih standarda iz oblasti:
 • elektromagnetske kompatibilnosti
 • električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona
 • mašina
Spiskove važećih srpskih standarda možete naći na našoj stranici Zakonska regulativa

Vesti, 13.07.2011. Nova akreditacija

"Kvalitet" a.d. Niš je ponovo dobio AKREDITACIJU ZA LABORATORIJU ZA ETALONIRANJE sa obimom akreditacije koji možete videti ovde.

Sertifikat o akredizaciji

Vesti, 06.05.2011.

"Kvalitet" a.d. Niš je od 24.03.2011. Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj 021-03-145/2010-05 postao i Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema Pravilniku o bezbednosti mašina i tako postao jedino telo u Republici Srbiji koje je imenovano po sva tri Pravilnika objavljena marta meseca prošle godine (EMC, LVD i mašine).

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.